Home

Läromedel matematik

Bokus - Köp böckerna billigare - Aktuella erbjudanden Här hittar du ett brett utbud av trycka läroböcker och digitala läromedel i matematik för skolår 4-6. Prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar Matematikportalen är ett helt digitalt läromedel i matematik för årskurs F-9, som är uppbyggt utifrån den svenska läroplanen. I Matematikportalen finns adaptiv färdighetsträning med över två miljoner uppgifter och 2000 filmade genomgångar. Dessutom finns problemlösning, aktiviteter, planeringar och elevstatistik

Böcker - Matematik 2b 9789147085927 - Bokus, din bokhandel

F-6 Matematik Våra läromedel i matematik hjälper elever i förskoleklass, åk 1-3 och åk 4-6 att utveckla sitt matematiska tänkande. Med rätt matematikläromedel kan du som lärare eller specialpedagog stötta elevernas matematiska självförtroende och ge dem kunskap om matematiska metoder, problemlösning och programmering Matematik. Inspireras, utvecklas och utmanas! På Majema lägger vi stor vikt vid att våra läromedel i matematik ska vara tydliga, och inge en trygghet både för dig som lärare och för dina elever. Vi erbjuder uppgifter där eleverna får reflektera kring matematiska begrepp och möta kluringar i form av problemlösning i klassrummen Laborativa läromedel omvandlar abstrakta matematiska begrepp till visuella lösningar. Det gör matematiken mer konkret och lättare att förstå. De behandlar alla viktiga områden som till exempel taluppfattning, problemlösning, positionssystemet, geometri, bråk, mönster, sannolikhet, längd, volym och massa Mitt i prick Mitt i prickär ett heltäckande basläromedel i matematik där eleverna får möta matematikens värld och dess olika begrepp på ett genomtänkt och utvecklande sätt redan i förskoleklass.Serien har en tydlig arbetsgång som främjar utvecklingen av elevernas matematiska förståelse och från åk 1 innehåller läromedlet, förutom den viktiga färdighetsträningen, flera.

Sök bland miljontals böcker - Låga priser & snabb leverans

Pedagogiska läromedel för förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet. Våra basläromedel finns i engelska, svenska, SO, NO och matematik. Flera av våra läromedel går att använda helt digitalt, tex Koll på matematik 4-6 och Champ 4-6.. Till våra basläromedel finns Bingel, som är en omtyckt och populär digital övärld för årskurs F-6 fylld med färdighetsträning Nya serier för matematik på gymnasiet är Ma1 Gemensam, Ma Kort och Ma Lång. Alla böcker utkommer både som bok och som digital Elevlicens, 6 mån och 48 mån.Produkterna kan också att köpas som förmånliga paket, med bok + Elevlicens, 48 mån Matematik Här hittar du läromedel i matematik för högstadiet. Lyft dina elevers förmåga att välja och använda matematiska metoder och stärk deras matematiska tänkande. Våra tryckta och digitala läromedel i matematik för årskurs 6-9 tränar eleverna på deras nivå i bland annat programmering och problemlösning Det är ett fristående läromedel som innehåller material för användning från årskurs 1 med sikte på kunskaraven i årskurs 3. Läs mer. Matematikens grunder är framtaget för att hantera problematiken kring hur lärare kan dokumentera elevernas utveckling. Läs mer Läromedel i matematik, motorik, musik, bild, NO, SO, svenska och teknik. Passar för dig som jobbar i förskolan

Matematik; Matematik Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i matematik för grundsärskolan årskurs 1-3. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer 2017-mar-09 - Majemaförlagets läromedel i matematik. Visa fler idéer om Prickar, Lärare, Skola Ett webbaserat läromedel i matematik med uppgifter på olika nivåer. Eleven får kontinuerlig återkoppling och läraren kan ge uppdrag och ha översikt. Finns på arabiska, somaliska, polska, norska, danska, svenska, engelska och snart även dari, pashto och tigrinja Matematik finns överallt omkring oss i vardagen och i samhället. Att kunna räkna och hantera matematik är en färdighet som starkt påverkar självbilden, den personliga utvecklingen och välbefinnandet i livet. Skolan och förskolan är de viktigaste förmedlarna av de grundläggande kunskaper och färdigheter som alla individer behöver Våra läromedel i matematik gör matematiken gripbar. Målet är att med mentala bilder skapa en intuitiv förståelse för matematiska samband och strukturer. Genom att börja enkelt, visualisera begreppen och låta eleven vara delaktig i varje moment kan komplexa idéer och koncept gradvis införas och bli en del av elevens kunskapsbank

Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel. häfta Digilär Matematik - läromedel för mellanstadiet Allt du behöver till matematiklektionen. Digilär Matematik för mellanstadiet är ett komplett heldigitalt läromedel grundlägger matematisk förståelse och uppmuntrar till samtal och reflektion Om din kommun eller friskola tecknat avtal med LäroMedia Bokhandel angående inköp av böcker och läromedel har de gjort ett bra val! Tack vare ert avtal med oss får du som kund lägre bokpriser, möjlighet till fraktfria leveranser och slipper administrativa kostnader Digilär och NOKflex Matematik kompletterar varandra. Därför vill vi ge dig möjligheten att få tillgång till en paketlösning med både Digilärs läromedel för högstadiet och NOKflex Matematik. Självklart ger vi dig all support du behöver för att komma igång. Kontakta oss för att få veta mer! Kontakta os Matematik på ett nytt sätt. I NE:s läromedel i matematik lägger vi stor vikt vid att skapa ett intresse för ämnet. På så sätt utvecklas elevernas kunskaper om matematiska sammanhang och deras nyfikenhet att undersöka omvärlden, samtidigt som de får insikt i matematikens betydelse i vardagslivet

Matematikvideo är ett digitalt läromedel i Matematik och Fysik för gymnasiet och högstadiet. Använd våra digitala lektioner, videos och övningar som komplement i undervisningen eller fullt ut. I verktyget ingår även digitala prov och en provbank Här hittar du högkvalitativa läromedel för dig som undervisar i förskoleklass och årskurs 1-3. Liber erbjuder både tryckta böcker och digitala komplement i svenska, matematik, engelska, SO och NO/teknik. Se ett urval av våra mest populära läromedel för förskoleklass och lågstadiet nedan. Läs mer om våra digitala läromedel åk 1-3

Sveriges största favorit i ny upplaga | Studentlitteratur AB

Fri frakt över 149kr · 10 miljoner böcke

Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel. Matematik 5000 ger eleverna mycket goda möjligheter att utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variatio Mathleaks kostnadsfria digitala läromedel för Matematik är enkelt att komma igång med för gymnasieskolor. Kom igång och höj elevernas kunskap och betyg idag Matematik. Visar 32 st artiklar Sortera efter: Tengnäs Läromedel • Bivägen 7, 311 72 Falkenberg • Tel 0346-50 206 • www.tengnäs.se • goran.tengnas@telia.com Webbplatsen drivs av LogistikTeamet Sverige AB, Organisationsnummer 556562. Ämnet matematik kan undervisas på olika sätt och de läromedel som används i skolan är mycket varierade. I läroplanen är det centrala innehållet i ämnet och de mål eleverna förväntas uppnå beskrivet, men hur vägen dit ska se ut är upp till den enskilde läraren att bestämma I detta läromedel ska eleverna bland annat räkna ut storleken på vinklar och omvandla enheter. Kolla gärna in våra andra läromedel som handlar om ekvationer, som vårt läromedel Ekvationer inom Matematik. Läromedlet Räkna med ekvationer är perfekt för lektionen, som extrauppgift, läxa eller som något helt annat

sig främst av läromedel i matematik, därför är det av betydelse att titta på läromedel samt fördelar och nackdelar med att använda ett läromedel. Eftersom syftet för studien är att bidra med kunskap om hur läromedel erbjuder möjlighet att utveckla begreppsförmågan inom området bråk kommer olika avsnitt behandlas analys av läromedel i matematik, med målet att undersöka hur perspektiven på lärande kommer till uttryck i dessa läromedel. Däremot finns det forskning om läromedel med andra utgångspunkter och forskning som huvudsakligen rör läromedel för högre åldrar, till exempel gymnasiet samt grundskolans senare år

Favorit matematik 3B Elevpaket (Bok + digital produkt

Läromedel i matematik för årskurs 4-6 He

Jag tycker mycket om läromedel. Det har jag gjort under alla mina år som lärare. När jag gick på lärarhögskolan 1995-1999 stod inte matteböcker högt i kurs men det var en av våra metodik- (senare didaktik-) lärare där som pratade med oss blivande lärare om just läromedel i matematik Matteboken.se är ett verktyg för att studera matte här på nätet. Oavsett om du är elev eller lärare hoppas vi att du ska få användning av materialet, videolektionerna, räkneövningarna och forumet. Matteboken har skapats och drivs av Mattecentrum - en ideell förening som ger gratis hjälp i matematik till Sveriges barn och unga matematik (Skolverket, 2003a) menar att ett varierat arbetssätt med inslag av laborativt arbete och arbete både individuellt och i olika gruppsammansättningar måste införas där lärobokens närmast totala dominans minskas till förmån för olika läromedel och undervisningsmateriel för att nå målen Nyckelord: Matematik, läromedel, förskoleklass, arbetssätt Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad pedagoger i förskoleklass har för syn på läromedel i matematik och vad de erbjuder barnen för variation av dessa läromedel. Huvudfråga: Min huvudfråga är vilka läromedel som använd

Matematik är ett exempel på ett ämne som verkligen gynnas av att använda laborativa läromedel. Förfina din sökning (82 träffar) Visa/dölj filtering. Skolform Visa/dölj Skolform. Fritidshem (2) Förskola (29) Förskoleklass (52) Grundskola åk. Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel. Matematik 5000 ger eleverna mycket goda möjligheter att utveckla alla förmå... Läs mer Förklarande lösningar till din mattebok direkt i mobilen! Plugga matte online med vårt gratis läromedel. Ladda hem appen på Google Play eller AppStore Läsaren får ta del av hur vi med stöd i laborativt arbete och gemen­samma diskussioner hjälper eleverna att utveckla sin begreppsförmåga och för­måga att kommunicera matematik. Genom medvetna aktiviteter kan vi stödja eleverna att också utveckla en säker räkneförmåga, förmåga att lösa problem samt förmåga att föra ett matematiskt resone­mang

Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel. Gleerupsportal.se är samlingsplatsen för dina digitala läromedel. Här loggar du som lärare eller elev enkelt och snabbt in. Välkommen Hitta massor med Matematik skolmaterial & läromedel. Upptäck hundratals med Matematik inspirerat lärarmaterial. Klicka här Läromedel kan i fortsättningen köpas i vår nätbutik eller i din bokhandel. Vid köp från nätbutiken tillkommer porto 2,90 €/köp. Hållbar utveckling i nya Droppen. Den fristående läsförståelseboken för åk 6 utkommer i juni. Digitala läromedel. Beställ vårt nyhetsbrev läromedel i matematik En fenomenografisk studie om högstadieelevers uppfattningar av digitala läromedel jämfört med analoga i matematik KURS: Examensarbete för grundlärare 4 - 6,15 hp PROGRAM: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolan årskurs 4-

Vi säljer digitala läromedel inom matematik och de finns i flera olika varianter. Det finns många fördelar med digitala läromedel men vi anser att en av de viktigaste anledningarna att välja ett digitalt läromedel är att det går att individanpassa inlärningen mycket lättare än med fysiska böcker Matematik Digitala läromedel Webbaserad tjänst. Teckenspråk. 0 kr. Kostnadsfri period. Mattebegrepp på teckenspråk innehåller ca 180 olika förklaringar till olika matematiska begrepp och ca 280 olika exempel som hjälp... Sifferstämplar. Matematik (803) Klassifikation OCM (smal) <itemDescription> Mått, mål och vikt (804) Typ av förvärv <itemDescription> ur samlingarna. Namn läromedel: Sakord / vidare term <itemName> matematik: Ämne <subject> Kulturhistoria Inventarienummer <itemNumber> SkM:18883

Läromedel. Klicka på årskurs eller kategori för att hitta information om läromedel som passar dina elever. Förskola. Förskola - Digitalt Matematik Specialundervisning / Särskilt stöd - Svenska. Åk 1-3. Åk 1-3 - Digitalt Åk 1-3 - Matematik Åk 1-3 - Svenska Åk 1-3 - Övrigt. Åk 4-6 läromedel i matematik. Projektet är genomfört som tre delprojekt fokuserat på vart och ett av de ovan nämnda områdena. Introduktionen till projekten är skriven på svenska liksom delprojektet om formativ bedömning. Delprojekten om klassrumsundervisning och läromedel är skrivna på engelska Våra läromedel. Hos oss hittar du cirka 600 läromedelstitlar, både böcker, kopieringsmaterial och digitala program. Istället för att ge ut basmaterial för kärnämnen i allmänna grundskolan satsar vi på ett brett sortiment av smala läromedel

Läromedel i matematik för årskurs 1-3 He

Bas Favorit matematik 6A (Bok + digital produkt) - - Hitta

Läromedel i matematik F-6 - Studentlitteratu

Nu släpps Matematikportalen, ett helt unikt digitalt läromedel i matematik för årskurs F-9, uppbyggt utifrån den svenska läroplanen. Här finns adaptiv färdighetsträning, en stor mängd. Vår uppsats tar upp tre olika perspektiv på lärande, behaviorism, kognitivism ochsociokulturellt perspektiv. Vårt intresse ligger i att se vilken syn de utvalda läromedlen imatematik har på kunskap. Detta kommer att bli ett läromedel i gymnasiets Matematik kurs C. Innehållsförteckning Matematik C. Repetition av Matematik A och Matematik B. Algebra • Prioriteringsregler • Bråk • Potenser • Kvadratkomplettering och konjugatuttryck • Vinklar • Geometri och formler • Linjära funktioner

NOKflex Matematik är ett digitalt läromedel i matematik för åk 7-9 och gymnasiet. Det ger läraren stöd att undervisa så att eleverna kan utveckla de matematiska förmågorna Rik matematik. 323 likes. Rik matematik är ett forskningsbaserat grundläromedel i matematik som utvecklas av Mälardalens högskola i samarbete mellan forskare och lärare Kartläggning av forskning om formativ bedömning, klassrumsundervisning och läromedel i matematik. Delrapport. Läs rapporten Ladda ner rapporten (pdf, 2.6 MB) ISBN. 978-91-7307-274-8. Språk. Svenska..

Läromedel i matematik köp online på majema

Spela spel, ta en quiz och öva matematik. Välj bland 269 roliga och gratis spel i detta skolämne som passar både hemma och i skolan Hem » Läromedel » Svindlande matematik : Estetik, lek och utforskande i förskolan . Svindlande matematik : Estetik, lek och utforskande i förskolan. 289 kr. Till Bokus . Liknande böcker. Internationalisering av högre utbildning : vad, hur och varför? 169 kr Testa Libers Läromedel. Vad är ett digitalt utvärderingsexemplar? Vad är ett digitalt utvärderingsabonnemang? Köp. Hur köper jag Libers digitala läromedel? Hur förnyar jag mitt abonnemang på ett digitalt läromedel? När börjar mitt abonnemang att gälla? Se alla (7) Liber Sfi Digital - Lunis. Hur lägger jag upp en elev

Matematik 5000 Kurs 1a Röd Lärobok - Lena Alfredsson

Laborativa läromedel i matematik - Beta Pedago

Läromedel - Specialpedagogiska skolmyndighete

 1. SICA Läromedel
 2. Liber Läromedel & Kurslitteratu
 3. Läromedel för åk 7-9 högstadiet Sanoma Utbildnin
 4. Alla våra läromedel Tryckta och digitala - Natur & Kultu
 5. Läromedel från förskola till åk 6 Sanoma Utbildnin
Matematik 5000 Kurs 1bc Vux Lärobok - Lena AlfredssonMatematik 1b - Martin Holmström, Eva Smedhamre, Jonas

Video: Matematik — S&S Läromedel

Mera Favorit matematik 1A - Elevpaket (Bok + digitalLäsförståelse Röd för lågstadiet, e-bok html - SPSM Webbutiken

Läromedel i matematik för högstadiet - Studentlitteratu

 1. Askunge Förlag - Läromedel i matte och svensk
 2. Läromedel för förskola
 3. Inspiration - Matematik i - Hitta läromedel
 4. 7 bästa bilderna på Läromedel matematik prickar, lärare
 5. Matematik - Undervisa nyanländ

Matematik­svårigheter - SPS

 1. Digitala läromedel Matematik för gymnasiet NE
 2. Matematik - böcker Adlibri
 3. Digitalt läromedel i Matematik för mellanstadiet årskurs 4
 4. LäroMedia Bokhande
 5. Digitalt läromedel i matematik för högstadiet med NOKflex
 6. Läromedel Matematik för årskurs F-3 NE
 7. Läromedel i matematik för F-6 - Vårt sortimen

Läromedel: matematik - Smakpro

 1. Varför använda Mathleaks läromedel för Matematik Mathleak
 2. Matematik - Tengnäs Läromedel - LogistikTeame
 3. Digitalt läromedel i matematik och Fysik - Högstadiet och
 4. Gratis läromedel inom Matematik - KLASSKLU
Lilla spöket Laban - SPSM WebbutikenVäggtavla bråk-, procent- och decimaltalFör att ta del av hela artikeln behöver du bli medlem
 • Active share.
 • Mazda 5 problem.
 • Nintendo wii säljes.
 • Tanzschule magstadt.
 • Chevaleresk wiki.
 • Ritningsregler måttsättning.
 • Ausmalbild tierpark.
 • Star tv show.
 • Ont i axeln när jag lyfter armen.
 • Limp bizkit 2017.
 • Hyra stuga vättern.
 • Problem andning crawl.
 • Kollektivtrafik berlin pris.
 • Anguilla ving.
 • Drk gifhorn ersthelfer.
 • The art of manipulation.
 • Vilka organeller finns i en vanlig cell.
 • Propansyra metanol.
 • Ticagrelor.
 • Polytropic process n.
 • Ekosofi nackdelar.
 • Smaragd schmuck ring.
 • Freunde gesucht karlsruhe.
 • Evening dresses online shopping.
 • Free music apps.
 • Fahrplan linie 1 sarstedt hannover.
 • Barn hjärtat slår hårt.
 • Julkonserter 2017 stockholm.
 • Aten kvm switch.
 • Wg köln berufstätige.
 • Chloasma behandlung homöopathisch.
 • Åhlens umeå öppettider.
 • Selga älvsjö.
 • Informatör lön.
 • Mvc signalr chat example.
 • Travel sweden.
 • Stryka kläder med ånga.
 • Musköt krydda.
 • Kamremsbyte volvo v60 d4.
 • 30 seconds to mars sverige 2018.
 • Räknas fastan om man inte ber.